HISTORIEK

1983

Onze club is ontstaan via de voetbal FC. Merksem,  dit om de tijd tijdens de zomer te overbruggen naar het volgende seizoen.

Onder leiding van Oscar Claessens en Roger Gorris begonnen we fietstochtjes te maken.

Twee weken later was het hek van de dam en volgde de ene na de andere fietser.


1984

Begonnen we reeds te fietsen vanaf mei tot eind september.


1985

Zijn we definitief van start gegaan, waarvoor de besprekingen voor een bestuur en een lokaal reeds in de winter hadden plaatsgevonden.

Ons lokaal werd taverne Lux gelegen aan de brug van het sportpaleis kant Merksem.

De club kreeg de naam wielertoeristen FC.MERKSEM met als eerste voorzitter Claessens Oscar en als secretaris Gorris Roger.

Voor het eerst werd er een wielerprogramma opgesteld, met als uitschieter een dagrit naar Scherpenheuvel, dat al een onmiddellijke voltreffer was. Tijdens deze rit werden we onderweg aangemoedigd door onze dames, die bij aankomst in Scherpenheuvel ons stonden op te wachten en waar we allen het middagmaal namen.

Bij de thuiskomst werden we in ons lokaal verwelkomd door onze lokaalhoudster Nicole met broodjes en een natje.

Ondertussen hadden we onze eerste uitrusting in ontvangst mogen nemen.

We hadden ook ons eerste eindejaarsfeestje in de vorm van een barbecue.


1986

Was een kopie van het vorige jaar met eveneens een daguitstap naar Scherpenheuvel.

Het ledenaantal was ondertussen reeds fel aangegroeid.

Een merkwaardig feit was dat op ons trui die aan de voorzijde blanco was de letter L van taverne Lux werd bijgezet.


1987

Was de eerste keer dat we voor een weekend naar de Ardennen trokken.

Er werd van het vorige jaar in september tot mei wekelijks voor gespaard en op 16 en 17 mei 1987 zijn we naar de Ardennen afgereisd. We trokken naar hotel Floreal in La-Roche.


1988

Eveneens als weekend een uitstap naar La Roche maar nu reeds vanaf vrijdag.

Ons sluitingsfeest werd nog steeds in ons lokaal gehouden en was een  echte voltreffer.

Ook werd ons bestuur uitgebreid met penningmeester Van den Bosch Gaby, materiaalmeester Raes Luc,  feestbestuurder Cappaert Danny en vaste baankapitein Mullenbruck Frank.


1989

Eveneens als weekend een uitstap naar La Roche.


1990

Dit jaar zijn we gestart met 40 leden.

In dit jaar zijn we voor het eerst op weekend naar Houffalize in hotel Ol Fosse D’outh geweest.


1991

Eveneens in Houffalize, we hadden dat jaar bijzondere pech met het weer.


1992

Dit was voor onze club een zeer bijzonder jaar.  Doordat we van lokaal zijn moeten veranderen door het stopzetten van de zaak taverne Lux, zijn we dan in Bistro Taverne Rigoletto terechtgekomen als lokaal. Dit was in de laatste maand van dat seizoen.

We zijn dat jaar ook van feitelijke club overgegaan tot W.T.C. MERKSEM VZW (27-2-92).

We kregen dat jaar een nieuwe uitrusting van de sponsors.

Eveneens zijn we voor ons jaarlijkse weekend voor het eerst naar Rendeux Haut Vakantiegenot geweest, waar we verder verschillende jaren hebben verbleven.

We hebben daar vele mooie jaren meegemaakt.

Ook werd de startplaats verplaatst naar de rode loop.

Tenslotte is vanaf dat ogenblik de club aangesloten aan de sportraad Merksem.


1993

Dit bestempelen we als een mijlpaal doorheen de jaren, want hier is onze eerste Merksemse Pijl geboren, onder de leiding van de heer Cappaert Jozef.

Er werd ook voor het eerst een klassement opgemaakt van de meest gereden kilometers om een clubkampioen aan te duiden.

De allereerste clubkampioen was De Meyer Jozef 1791 km.

De vergaderingen gingen nu door in ons nieuw lokaal.

Raes Luc had ondertussen ontslag genomen als materiaalmeester.


1994

Werd er reeds gestart met 55 leden.

Het werd een zeer rustig jaar, met als dagritten Scherpenheuvel en Yerseke.

En ook werd de 100km van Bornem gereden.

Ons weekend Ardennen ging naar Rendeux.

En ons eindejaarsfeest ging door in ons lokaal.


1995

Dit seizoen werd gestart met 49 leden.

We onthouden zeker dat we zijn overgegaan naar een nieuwe uitrusting.

We zijn voor het eerst als daguitstap naar Geeraardsbergen geweest en daar ter plaatse een zeer mooie rit gereden, met als sluitstuk “De Muur”.

Het eindeseizoensfeest werd in ons lokaal gehouden.

We deden ook voor het eerst mee aan de Scheldeprijs voor wielertoeristen en behaalde onmiddellijk de eerste prijs voor de meeste deelnemers, namelijk 30 fietsers.

Ons weekend Ardennen werd dat jaar een knaller van jewelste en er wordt nu jaren later nog over verteld b.v.: over de parapluutjes en menige andere anekdoten.


1996

Dit seizoen werd gestart met 53 leden.

De dagritten waren Scherpenheuvel – Scheldeprijs – Yerseke.

Ons weekend Ardennen was in Rendeux ( vakantiegenot ).

Een spijtig toeval dat ons altijd zal bijblijven was dat tot voor de laatste rit rijdend lid Van Eycken Louis mee aan de leiding stond van het klassement, maar de laatste rit was hij niet aanwezig doordat zijn elektrische wekker was uitgevallen, dus geen eerste plaats in het eindklassement.

Het eindejaarsfeest was in ons lokaal.


1997

Dit seizoen werd gestart met 48 leden.

Dagritten waren Scherpenheuvel – Yerseke + Ardennen weekend Rendeux.

Dit jaar waren er voor het eindklassement voor het eerst 3 leden met gelijke stand met op de eerste plaats De Winne Maurice – Loots Jacques en Van Eycken Louis.

Eindejaarsfeest was in ons lokaal.

Heel bijzonder was dat op 9-11-1997 om 10h iedereen werd opgeroepen voor de statutaire vergadering waarin een nieuwe voorzitter zou moeten gekozen worden omdat onze voorzitter zich niet meer verkiesbaar stelde.  Doordat niemand zich aanbood en de club dreigde te moeten stoppen is men overgegaan op een algemene stemming. Met goedkeuring van de leden is clublid Loots Alfons toen verkozen tot nieuwe voorzitter.


1998

Dit seizoen werd gestart met 45 leden, met als nieuwe voorzitter Loots Alfons.

We kregen ook de vervanging van onze penningmeester Van Den Bosch Gaby door Claessens Tom.  Tevens kwam ons lid De Nijs Hugo erbij als raadslid (commissaris).

De dagritten waren Scheldeprijs – Yerseke en weekend Rendeux en dit voor de laatste  keer.

Omdat dit vakantiecentrum op 31-12-1998 sloot en werd overgegeven aan het rode kruis.

Ook werd dit het laatste jaar in ons lokaal Rigoletto Omdat de lokaalhouder voor het volgende jaar niet meer op zondagmorgen kon opendoen.

Dus zijn wij op zoek gegaan naar een nieuw lokaal dat vrij vlug was gevonden. Namelijk café Ons Genoegen, dat tot nu toe nog altijd ons clublokaal is.

Het eindejaarsfeest ging door in taverne Calesberg.


1999

Er werd gestart met 46 leden en we hadden ook een nieuwe uitrusting.

De dagrit was naar Blankenberge en ons weekend Ardennen was naar Herbeumont in hotel Eurovillages Les Fourges, hier zijn we maar één jaar geweest.

Ons eindejaarsfeest ging door bij de Joegoslaaf den Tony in Merksem.


2000

Er werd gestart met 62 leden!!!!  Het werd een prachtig jaar.

Er werd voor het eerst gereden op de piste van het Antwerpse sportpaleis op 19 en 28 januari met telkens 16 rijders. Het was een leuke ervaring, dat enorm in de smaak viel door onze leden.

Onze dagrit ging naar Blankenberge met 37 rijders en in totaal 92 deelnemers die met twee bussen naar huis zijn gebracht.

Ons weekend La Roche met 60 deelnemers was ook een enorm succes.

Ons eindejaarsfeest was een overweldigend succes, dat doorging in zaal Werminval met 100 deelnemers.  Dit was een prachtige afsluiter van een prachtig wielerjaar.


2001

Er werd gestart met 60 leden. Net zoals het vorige jaar werd er op de piste gereden op 17 en 24 januari, spijtig genoeg was er de eerste dag een valpartij van twee van onze leden, nl. Eddy Calie en De Nijs Hugo, gelukkig zonder al te zware gevolgen. 

Er werden 2 dagritten gereden naar Affligem en Blankenberge, die eveneens een succes werden door het grote aantal deelnemers.

Ons weekend La Roche ging door met 70 deelnemers en we hadden prachtig weer en het amusement was enorm. Samengevat een zeer geslaagd weekend.

Ons eindejaarsfeest ging ditmaal door in het Antwerp Dockx Hotel met 60 deelnemers.


2002

Er werd gestart met 59 leden.

Er werden 2 dagritten gereden naar Scherpenheuvel en Yerseke met telkens 30 rijders.

Ons weekend Ardennen werd gekenmerkt door het groot aantal deelnemers 77 !!

Het was gewoonweg een enorm succes en het goede weer was eveneens van de partij.

Ons eindejaarsfeest ging dit jaar door in taverne Calesberg met 61 deelnemers.


2003

Dit jaar werd er gestart met 53 leden.

Er werden 2 dagritten gereden naar Blankenberge en Geeraardsbergen met na de rit een bezoek aan het recreatiedomein De Gavers.

Beide uitstappen waren erg leuk en werden beloond met telkens 50 deelnemers. Voor ons weekend Ardennen La Roche kregen we

65 deelnemers.

Ons eindejaarsfeest was in zaal Werminval met een gourmetavond met 73 deelnemers.


2004

Er werd dit jaar gestart met 56 leden

Er werden 2 dagritten gereden naar Valkenburg (Ned.) en Blankenberge met voor beide uitstappen 53 deelnemers. Het waren echte meevallers want de rijders hebben zich op de Cauberg in Valkenburg echt kunnen uitleven.

Het weekend Ardennen verliep dit jaar iets anders als normaal, doordat we op vrijdag in Houffalize (Hotel Ol Fosse D’Outh) moesten gaan overnachten,  zodat de fietsers iets meer kilometers moesten afleggen.

Dit kwam doordat er op vrijdag in hotel Floreal geen plaats was wegens een congres.

Op zaterdag zijn we dan naar La Roche gereden en hebben daar verder ons weekend doorgebracht met 56 deelnemers.

Vooral is te melden, dat wij dit jaar mee in de organisatie van de Fietseling zijn gestapt, waarvan later bleek dat dit een succes voor de club was, dit dankzij de medewerking van het voltallige bestuur, feestbestuur, leden en hulpvolle echtgenotes van onze leden.

Ons eindejaarsfeest was dit jaar een breugelavond in zaal Werminval en werd bijgewoond met 68 deelnemers.


2005

Er werd gestart met 56 leden.

Er werden 2 dagritten gereden naar Valkenburg en Overijse ( met barbecue 72 deelnemers ).

Ons weekend La Roche werd er deelgenomen met 43 deelnemers.

Intussen te vermelden dat we weer mee aan de Fietseling meewerkten en deze keer met inschrijving – afpeiling en de catering op het middenplein waar ons bestuur en feestbestuur zeer goed werk hebben geleverd voor de club dat zeker het vermelden waard is.

Ons sluitingsfeest had dit jaar plaats in feestzaal De Kring met een mooi banket, waaraan 64 leden deelnamen.

Vermelden we tenslotte, dat onze lokaalhouder de Leo van Ons Genoegen op pensioen ging en de zaak overgaf aan Liliane en Luc op het einde van het jaar.


2006

Er werd gestart met 77 leden, een absoluut record !!!!!!!

Vermelden we in de eerste plaats het ontslag van onze voorzitter Loots Alfons, wegens gezondheidsredenen op 26 maart die opgevolgd werd door Claessens Tom. Ook werd de plaats van penningmeester overgenomen door Thys Dirk.

Er werden 2 dagritten gereden nl. naar Balen met een zeer geslaagde barbecue en een rit naar Tholen met een mosselsouper met telkens 60 deelnemers.

Ons weekenduitstap naar La Roche was met 51 deelnemers.

Ons sluitingsfeest ging dit jaar door in zaal De Cluyse met een uitgebreid koud buffet waaraan 61 leden deelnamen.

Dit jaar was het een zij aan zij voor de 3 laureaten van ons klassement en zijn ze met drie gelijk geëindigd, nl.: Goossenaerts Tony – Istaz Benny en Verbist Jan.


2007

Er werd gestart met 60 leden.

In het bestuur was er een lichte verschuiving, daar Dirk Thys moest afhaken als penningmeester wegens beroepsbezigheden en werd vervangen door Schrauwen Jozef.

Er werd een grote dagrit gereden naar Rotselaar bij zeer mooi weer en werd er in ons lokaal afgesloten met een zeer geslaagde barbecue dat prachtig was georganiseerd door ons feestbestuur.

Ons weekend Ardennen was in La-Roche met 33 leden.

Ons eindejaarsfeest ging door in de sporthal cafetaria rode loop met 63 deelnemers.


2008

Er werd gestart met 60 leden, en ook met een nieuwe uitrusting.

Dit jaar kreeg Ons Genoegen een nieuwe uitbaatster bij : Mirre.

Dit is een bijzonder jaar voor onze club, die dit jaar 25 jaar bestaat en waarvoor wij reeds op het stadhuis en op het district gevierd zijn en waarvoor onze leden talrijk waren opgekomen.

Na de viering op het stadhuis werden we nog uitgenodigd door ons bestuur voor een drankje en een hapje op de eerste verdieping van het bekende café den Engel waarvoor onze leden Marc Holemans en Diane Budts hadden gezorgd.

De viering op het district Merksem werd eveneens nog afgesloten met een drankje in café den Bart aangeboden door ons bestuur.

Er werden 2 dagritten afgewerkt, namelijk naar Merchtem, dat een zeer mooie en zware rit was, en  werd afgesloten met een geslaagde barbecue in ons lokaal. De andere dagrit ging naar Merksplas waar we werden ontvangen aan de fietsenzaak Soria waar elke deelnemer een cadeau in ontvangst mocht nemen, daarna hebben we in de omgeving nog een geslaagd middagmaal, onder de vorm van een broodmaaltijd gekregen, georganiseerd door onze baankapitein van die dag Willy Sprangers.

Ons weekend werd dit jaar in Nieuwpoort afgewerkt, spijtig dat het weer niet meezat, want we waren meer nat dan droog. Maar het plezier en amusement was gelukkig wel van de partij.

De fietseling en onze Merksemse pijl zijn zeer goed verlopen.

De laatste rit werd afgesloten met een jeneverke .

De eindstand was een nek aan nek race en werd pas beslist op de laatste dag.

Het sluitingsfeest werd gehouden in feestzaal ’t Wijtschot te Schoten met alles erop en eraan. Liefst 85 deelnemers schreven in voor deze avond.

Je bestaat tenslotte maar 1 keer 25 jaar.


2009

Dit jaar werd er weer gestart met een nieuwe uitrusting. En werd de start gegeven in maart ipv april.

Het sluitingsfeest werd gehouden in sporthal de rode loop


2010

De jenever route is intussen een klassieker geworden. Het seizoen werd afgesloten in restaurant Distelhoek met 60 deelnemers


2011

De fietseling bestaat 25 jaar. Vooral het sluitingsfeest was dit keer om nooit te vergeten. 2 weken voor het feest zaten we plots zonder zaal. Gelukkig vonden we snel een nieuwe bestemming, maar een week voor het feest kwam de eigenaar plots te overlijden en zaten we opnieuw zonder zaal. Maar toch opnieuw geluk want we vonden een nieuwe zaal. Met 70 personen sloten we het seizoen af in feestzaal Dennenhof. En dat was zeker een voltreffer. Na het seizoen besloten we mee te doen aan het veteranen tornooi van FC Merksem. En ja , aan het einde stonden we met de grote beker te zwaaien


2012

Betekende de slechtse fietseling ooit. De ganse dag regen , regen en regen. Na vele jaren La Roche trokken we dit jaar voor de eerste keer naar Valkenburg. Op de Merksemse pijl was het wel prachtig weer en hadden we een goede opkomst. Er werd opnieuw afgesloten in Dennenhof. En op het voetbal tornooi van FC Merksem haalde we deze keer de tweede plaats.


2013

Werd gestart met het vormen van een nieuw bestuur. Roger en Jef gaven de fakkel door aan Patrick en Werner. Er werd ook gestart met nieuwe kleding. Deze keer van Santini.

Walter en Frank kwamen het team versterken. Walter als PR en Frank als verantwoordelijke van het WTC boekje en alles wat met drukwerk te maken heeft. We trokken voor de 2de keer naar Valkenburg. Het seizoen werd afgesloten in restaurant Manifesto. Opnieuw namen we deel aan het veteranen tornooi waar we deze keer de derde plaats haalde.


2014

Bijna 60 fietsende leden schreven in voor het 31e seizoen. We konden een reeks nieuwe leden verwelkomen en we hadden ook voor het eerst 5 fietsende dames in onze club. Het jaarlijkse weekend vond dit jaar in Clervaux plaats. Blankenberge stond ook dit jaar op het programma. Zowel MP als Fietseling waren een succes. Frank stopte op het einde van het seizoen met zijn bestuursfunctie. Het seizoen werd afgesloten in feestzaal "de jachthoorn". Helemaal afsluiten deden we met de eerste winterwandeling.


2015

Opnieuw schreven bijna 60 leden in voor het 32e seizoen. Ook dit weer werd er weer een mooi programma opgestelde door onze baankapiteins. De meeste gekende ritten, zoals de scheldeprijs, DDDK en Blankenberge, stonden op het programma. Dit jaar trokken we op weekend naar Oudenaarde, waar we onze bennen konden testen op de mooiste hellingen en kasseien van Vlaanderen. Ook dit jaar was de fietseling en de MP een succes.                      Het seizoen eindigde een beetje in mineur omdat we op zoek moesten naar een nieuw clublokaal. De samenwerking met “ons genoegen” werd stopgezet. We eindigde het seizoen opnieuw in feestzaal “de jachthoorn” en helemaal eindigen deden we met de 2de winterwandeling.


2016

Dit jaar werd er gestart gestart met nieuwe clubkledij. Enkele nieuwe sponsors werden toegevoegd aan onze kledij. We kochten ook voor de eerste keer een eigen volgwagen aan. Ook het bestuur was herkiesbaar en werd hervormd. Walter, Hugo en Werner legde hun functie neer en het bestuur ging verder met 5 bestuurders.


2017

De receptie en leden vergadering vond plaats in taverne 't voorhuys.

Opnieuw kwamen er enkele onze club versterken. 52 rijdende leden schreven in voor het nieuwe seizoen. voor het jaarlijks weekend trokken we naar Doornik. met als hoogte punt de rit over de kasseien en piste van Roubaix. De fietseling werd voor de 1ste keer gehouden in Bouckenborg park. De MP op tennisclub de rode loop.

Het seizoen wed afgesloten in restaurant Manifesto


2018.

Ook dit jaar werd de leden vergadering gehouden in taverne 't voorhuys. Patrick stopte met zijn bestuurs functie. Het bestuur ging verder met 4 bestuursleden. Voor ons jaarlijks weekend trokken we dit jaar naar Nieuwpoort. Voor de 2e keer vond de fietseling plaats in Bouckenborg park. Onze MP werd opnieuw in ons lokaal georganiseerd. Het sluitingsfeest werd deze keer gehouden in taverne restaurant den Grand Bazaar.


2019.

Dit jaar starte we alweer met nieuwe kledij. Voor ons jaarlijks weekend werd La Roche nog eens onder het stof uitgehaald. De merksemse pijl werd dit jaar in den Grand Bazaar gehouden.  Ook dit jaar weer een matige opkomst. afsluiten deden we ook dit jaar in Den Bazaar.


2020.

We starten zoals ieder jaar de eerste week van maart. na 2 weken werd het seizoen stopgezet

vanwegen het virus covid-19. Pas in juni konden we het seizoen opnieuw opstarten.

ons jaarlijks weekend , dit jaar naar Blankenbergen , viel hierdoor in het water. ook de fietseling werd afgelast, net als de Scheldeprijs en DDDK.

Het sluitingsfeest kon nog wel doorgaan met de nodige corona maatregelen.

Onze volgwagen werd na jaren dienst uiteindelijk verkocht.


2021.

Het corona virus hield ons nog steeds in de greep. Geen algemene vergadering, geen

baankapitein vergadering en geen start in maart. Pas in mei konden we van start gaan.

Het weekend naar Blankenberge viel nog maar eens in het water en werd verplaatst

naar 2022. Er werd gestart zonder programma. Uiteindelijk hebben we nog een redelijk programma kunnen afwerken. door het slechte weer werd de jenever rit niet gereden.

het sluitingsfeest werd opnieuw in Den bazaar gehouden.


2022.

De nieuwe start na het corona tijperk. we konden opnieuw starten met een baankapitein vergadering waardoor we een volledig programma konden opstellen. De algemene leden vergadering stond nog even op hold.

Starten deden we met nieuwe kledij want we waren intussen weeral 3 jaar verder.

Het weekend naar Blankenberge was er eentje om nooit te vergeten. Top weekend.

De fietseling werd opnieuw georganiseerd isw met onze club. Traditioneel werd de laatst rit

afgesloten met een borreltje. Dit jaar werd het sluitingsfeest georganiseerd in 't voorhuys.


2023.

Opgericht in 1983, dat maakt dit jaar 40 jaar WTC Merksem.