REGLEMENT

1: Het vertrekuur wordt bepaald tijdens het opstellen van het programma. De vertrekplaats is achter de sporthal RODE LOOP rode loopstraat te Merksem. Het vertrekuur kan veranderen naargelang de aard van de ritten. Als het vertrekuur wijzigt kan U dat terugvinden in ons clubblad of op onze website (www.wtcmerksem.be)

Alle ritten worden gereden als de baankapitein aanwezig is. De baankapitein beslist bij regenweer of er gereden wordt.

 

Ingeval er GEEN 15 deelnemers aanwezig zijn voor de rit, wordt er NIET gevolgd door de begeleiders (auto) en de gereden kilometers komen NIET in aanmerking voor de KM-stand, ingeval er toch individueel wordt gereden.

 

 

2: De maximum snelheid is bepaald op 30 KM per uur.

 

 

3: De leden kunnen bij wtc Merksem kledij kopen mits een vergoeding, waardoor de kledij eigendom wordt van het lid.

Bij alle ritten/ uitstappen is het dragen van de clubkledij verplicht.

 

 

4: De club is verzekerd voor B.A. voor elk aangesloten lid tegenover derde.

 

 

5: De wegkapiteins hebben tot taak de veiligheid te verzekeren van de deelnemende leden, en dus ook van de andere weggebruikers, hiertoe zullen zij aanmanen tot het naleven van de voorschriften van de wetgeving op het wegverkeer. Het regelmatig verloop te verzekeren van de fietstochten die zij leiden, hiertoe zullen zij ervoor zorgen dat op gestelde uur vertrokken wordt, dat het aantal rustpauzes en hun duurtijd geschikt zijn in functie van de rit en van de weersomstandigheden, dat er een tempo wordt aangehouden van maximum 30 KM per uur.

Het optreden van de baankapiteins zal niet autoritair zijn, ook mogen zij geen sancties treffen, zij zullen ernstige inbreuken melden aan het bestuur.

Ieder lid moet minstens 1 jaar lid zijn om baankapitein te worden.

 

 

6: Gedrag op de weg: Elk lid is verplicht de onderrichtingen van de baankapitein strikt na te leven, de baankapitein te volgen en deze NOOIT voorbij te rijden, behalve op hun verzoek. Er wordt steeds met max. 2 personen naast elkaar gereden. We rijden rechts van de baan.

Als de groep op de rijweg rijd geld dit voor iedereen en wordt er niet individueel op het fietspad gereden. Ook in de goot of op onverharde stroken rijden is niet toegestaan. Denk aan uw veiligheid en dat van de andere leden. Elk lid is verplicht zijn fiets voor elke rit na te kijken en in orde te brengen.

 

 

7: Gebruik van de reserve wielen. Deze wielen zijn eigendom van wtc Merksem, wie een reserve wiel gebruikt zal het reserve na de rit onmiddelijk, VOLLEDIG PROPER ,terug in de volgwagen steken. Er zullen reserve bandjes, om aan te kopen, aanwezig zijn in de volgwagen.

 

 

8: Bij inbreuken van ons huishoudelijk reglement, kan elk lid van wtc Merksem uitgesloten worden volgens artikel 33 van onze statuten.

 

 

9: Voor klachten moet men zich wenden tot het bestuur van wtc Merksem. De statuten van wtc Merksem liggen ter inzage op het secretariaat

 

10: Gebruik van drugs, doping en alcohol zijn ten strengste verboden tijdens de activiteiten van WTC Merksem.

 

11: Racistische uitspraken zullen gesanctioneerd worden.

 

 

WTC MERKSEM VZW